Home Veštačka kost

Veštačka kost

Veštačka kost je biološki prihvatljiv materijal koji zamenjujje pravu kost na mestima gde je ona izgubljena kao posledica parodontopatije. Ovo je takođe hiruška intervencija koja se radi lokalizovano na jednom ili na više zuba.

Intervencija podrazumeva odizanje gingive, uklonjanje patološkog sadržaja nastalog kao posledica parodontopatije, postavljanje veštačke kosti na mestu oštećenja prave kosti i ponovno vraćanje gingive na svoje mesto.

Veštačku kost organizam prepoznaje kao ‘svoju’ kroz nju prorastu krvni sudovi, oni omogućavaju njenu potpunu integraciju i daju joj osobine prave kosti. Veštačka kost upotpunosti nadoknadjuje deo izgubljene prave kosti i time omogućava bolje učvršćavanje zuba i produžuje im vek. Radi se u lokalnoj anesteziji posle čega pacijent odmah ide kući.