Home Snimanje zuba

Snimanje zuba

U sklopu ordinacije dr Vujačić nalazi se i digitalni RTG centar OWANDY opremljen s OWANDY digitalnim ortopanom poslednje generacije ( I Max Plus 2015.godište) kao i sa dentalnim RTG aparatima marke SIRONA I OWANDY.

Naš digitalni centar vama na usluzi nudi snimke:

– ORTOPANTOMOGRAM – odrasli
– ORTOPANTOMOGRAM – deca ( manje zračenja za 40% )
– TOMOGRAFIJA VILICA – ( za planiranje implantanata )
– DELOVI DENTICIJE – ( levo, centralno, desno )
– TM ZGLOBOVI – ( levi i desni, otvoreni i zatvoreni )
– PARANAZALNE ŠUPLJINE – ( sinusi )
– RETROALVEOLARNI SNIMCI.
Visoke performanse snimaka omogućuje napredna Owandy tehnologija:

– pozicioniranje lice-u-lice sa pacijentom ili preko PC-a
– snimci u realnom vremenu
– precizno pozicioniranje putem tri laserska zraka koji omogućuju dodatnu potvrdu da je pacijent pravilno pozicioniran
– prirodan položaj pacijenta
– visok stepen higijene i zaštite pacijenta
– potpuna kontrola svih parametara- mogućnost da stomatolozi sami obrađuju i arhiviraju dobijeni digitalni snimak upotrebom naprednog Quick Vision softvera.

 1. Povećana sigurnost za pacijenta
  Značajno smanjenje zračenja ( do 90%) potrebnog za dobivanje optimalnog snimka.
 2. Snimak odmah, bez čekanja
  Niti pacijenti niti osoblje više ne trebaju čekati na snimak, snimak je odmah gotov.
 3. Optimalni kvalitet
  Snimak  se radi „na izvoru“ kako bi se spriječio gubitak podataka.
 4. Potpuna kontrola
  „Quick Vision“ software omogućuje naknadne korekcije uradjenog snimka kako bi se postigao optimum kvaliteta. 

  U ordinaciji dr Vujačić retroalveolarne (pojedinačne) snimke ne naplaćujemo našim pacijentima.