Home Oralna Hirurgija

Oralna Hirurgija

Oralna hirurgija je grana stomatologije, koja podrazumeva hirurško lečenje oboljenja zuba i mekih tkiva usne duplje.

U stomatološkoj ordinaciji dr Vujačić radimo sledeće oralno hirurške intervencije:

1. Vađenje zuba i zaostalih korenova – jednostavna, komplikovana i hirurška vađenja.

2. Apikotomije i cistektomije – odstranjivanje vrha korena zuba i okolnog bolesnog tkiva. Uzroci mogu biti mnogobrojni: periapikalni procesi koji se konzervativno ne mogu izlečiti, prelomljeni delovi igle u korenu, ciste, krivi put (fousse route) i prelomi u apikalnoj trećini korena.

3. Impaktirani i retinirani zubi, koji ne mogu da izniknu zbog mehaničke prepreke ili nisu izrasli zbog drugih uzroka: pogrešan smer uzdužne osovine zuba, predubok položaj zametka, patološki procesi, hereditarni uzroci, pomanjkanje impulsa rasta. Najčešće su to umnjaci (osmice) u gornjoj i donjoj vilici, a mogu biti i očnjaci.

4. Pretprotetska hirurgija – fiziološki i patološki procesi na viličnom grebenu i mekim tkivima mogu uzrokovati loše anatomske i fiziološke odnose i stvoriti nepovoljne uslove za nošenje protetskog rada ili ga sasvim onemogućiti. Tada se hirurškim putem odstranjuju nepravilnosti i dobijaju dobri uslovi na viličnom grebenu i mekim tkivima. Te operacije su: nivelacija alveolarnog grebena, plastika vestibularne brazde, odstranjivanje hipertrofičnog mekog tkiva i reinplantacije.

Pre svake hirurške intervencije, hirurg objasni pacijentu šta treba da se uradi i kako će ta intervencija da izgleda. Sem u hitnim slučajevima oralno-hiruške intervencije se rade po unapred dogovorenim terminima.

Sve intervencije se rade u lokalnoj anesteziji i potpuno su bezbolne.