Home Endodoncija

Endodoncija

O endodonciji

Endodoncija je stomatoloska disciplina koja se bavi oboljenjima sadrzaja kanala korena zuba tj. zubne pulpe. Zubna pulpa moze da oboli iz razlicitih razloga a jedan od njih je svakako zubni karijes. Kada bakterije i njihovi toksini prodru u komoru zuba dolazi do njene upala koja se naziva pulpitis. Daljim dejstvom bakterija i njihovih toksina dolazi do prekida snabdevanja zuba krvlju i odumiranja sadrzaja kanala korena kada nastaje gangrena. Bakterije takodje mogu da preko vrha korena zuba, apeksa, prodru u vilicnu kost a kao posledica nastaje proces na vrhu korena.

Trauma npr. udarac moze dovesti do prekida snabdevanja zubne pulpe (sadrzaja kanala korena) hranljivim materijama nakon cega dolazi do njenog postepenog odumiranja. Cesto ovakav proces ostane sakriven pa se jedna takva cista primeti ili kada dostigne znacajne razmere ili na rutinskom rendgen snimku. Ukoliko tokom traume dodje do prodora infektivnih agenasa nastace gangrena

Endodontski tretman

Endodontski tretman se bez obzira na vrstu patoloskog procesa svodi na pristup kanalu ili kanalima korena obolelog zuba. Zatim od sirenja kanala korena rucnim ili masinskim endodontskim prosirivacima u cilju uklanjanja infektivnog sadrzaja  i njihove medikacije. I na kraju od definitivnog punjenja kanala korena zuba. Endodoncija zuba se moze sprovesti u jednoj ili u vise seansi izmedju kojih se u kanal korena ili kost iznad vrha korena postavlja lek u cilju lecenja tj. uklanjanja bakterija i njihovih toksina.

Oralna hirurgija i endodoncija

Kada toksini poreklom od bakterija prodru preko vrha korena zuba u zubnu kost nastaje proces. Konzervativno nehirusko lecenje takvih procesa je moguce ubacivanjem midikamenata kroz kanal zuba u zubnu kost preko vrha korena. Ipak postoje one situacije kada takva terapja ne moze da da rezultate te se nakon spovedene endodoncije mora pristupiti kratkotrajnom oralnohiruskom zahvatu , apikotomija , radi uklanjanja procesa.